Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

dagmarozaur
3657 a65f 500
Reposted fromfelicka felicka viaTUVim TUVim
dagmarozaur
...Bo ja nie słodzę, piję zawsze gorzką prawdę.
— @oskus
Reposted fromlittledarling littledarling viacytaty cytaty
dagmarozaur
dagmarozaur
Czekolada wywołuje orgazm bez udziału osób trzecich.
— Dorota Wellman: "Kalendarzyk niemałżeński"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dagmarozaur
Reposted fromHeadbanger Headbanger vialuiz luiz
4241 6e33
Reposted fromsunlight sunlight viatatuaze tatuaze
dagmarozaur
9729 a212 500
Reposted frommathema mathema viacytaty cytaty
dagmarozaur
9825 e718
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacreepy creepy
dagmarozaur
9799 b9f1
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacreepy creepy
dagmarozaur
9750 7955
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacreepy creepy
dagmarozaur
0739 b45c
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
dagmarozaur
0708 0a51 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaTUVim TUVim
1623 e38d 500
Reposted fromfancypotato fancypotato viaTUVim TUVim
dagmarozaur
3837 1e30 500
Reposted fromcontroversial controversial viaTUVim TUVim
dagmarozaur
2157 c663
Do każdego dziecka powinni dodawać w gratisie taką kozę
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaTUVim TUVim
dagmarozaur
4846 8845 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTUVim TUVim
4804 5e8b 500

banavalope:

roachpatrol:

moon-medicine:

my-wayward-shawn:

dogjpeg:

randallascot:

roachpatrol:

creatures-alive:

Tando (via 500px / sleeping Tando by Hendy Mp)

what the fuck? wh a t the fuck??? what. what the fuck. 

image

holy shit

image

in english it’s called a Sunda Flying Lemur

Flying sloth. Lookit

sloth bat ♡

what a weird cat

MY NEW FAVORITE ANIMAL

dagmarozaur
Miliony marzą o nieśmiertelności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
— Susan Ert
Reposted fromvesania vesania viacytaty cytaty
dagmarozaur
Serce nigdy nie ma zmarszczek, ono ma blizny.
— Sidonie-Gabrielle Colette
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viamaliwa maliwa
dagmarozaur

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl