Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

6363 1a1c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacytaty cytaty
dagmarozaur
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viamaliwa maliwa
dagmarozaur
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski - „Kamień na kamieniu”
dagmarozaur

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
dagmarozaur
2596 76ff
Reposted frommisza misza viacreepy creepy
dagmarozaur
dagmarozaur
dagmarozaur
7745 7b93
Reposted fromthirdapril thirdapril viacreepy creepy
dagmarozaur
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
— zabka dawno temu
Reposted fromzabka zabka viacytaty cytaty
dagmarozaur
a nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.
— Edward Stachura
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
dagmarozaur
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie. A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
— Anonim
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
dagmarozaur
- Czy ktoś z Państwa czuje? - Nie .
— kultura języka polskiego
Reposted fromohwow ohwow viacytaty cytaty
dagmarozaur
4345 0213
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
dagmarozaur
7720 f505 500
Reposted fromboli boli viapl pl
dagmarozaur
Prawdziwa wiara to nie modlitwa bez końca. To ufność, że Bóg usłyszał cię za pierwszym razem.
— Regina Brett " Jesteś cudem"
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viacytaty cytaty
dagmarozaur
8027 7c2c
Reposted fromkeepongoing keepongoing viatatuaze tatuaze
dagmarozaur
Włożył rękę do brązowej, papierowej torby, poluzował nakrętkę szklanego pojemnika napoju wyskokowego i wciągnął w nozdrza brunatny zapach. Ten zapach potrafił mówić, choć miał tylko jedno do powiedzenia: "Witaj, stary przyjacielu. Zabij kolejną cząstkę siebie." 
— Stephen King: "Doktor Sen"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dagmarozaur
Sny przychodzą z przeszłości. Nie z przyszłości. Nie mogą cię zniewolić. To ty musisz je zniewolić. 
— Haruki Murakam: "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dagmarozaur
Czemu to robimy, co? Mam na myśli ludzi w ogóle. Dlaczego interpretujemy każde przykre zdarzenie jako wielką, czarną strzałę wymierzoną prosto w nas i udowadniającą naszą bezwartościowość? 
— Sophie Hannah: "Druga połowa żyje dalej"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dagmarozaur
To ja sama, tylko ja sama obdzieram się ze skóry do pulsującego mięsa, ociekającego zatrutą krwią. Amen.
— Barbara Rosiek: "Kokaina"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl